GIDA GÜVENLİĞİ

Günümüzde eski usul gıda işleme ve tüketiciye sunma yaklaşımlarında gerek tüketicinin bilinçlenmesi gerekse ülkelerin gıda yasalarını "daha sağlıklı ve güvenli gıda üretme" doğrultusunda güncellemeleri nedeniyle çok önemli değişimler meydana gelmiş ve Gıda Güvenliği konusu son yılların en önemli toplumsal konusu olmuştur. 

Tüm dünyada insanların yaşamak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak için yeterli miktarda gıdayı alabilmeleri ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenilir olması insan haklarının esasını oluşturur. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ne göre en temel insan haklarından biri olan gıda hakkı; bireyin, yaşaması için gerekli olan yeterli ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması anlamına gelmektedir.

Toplumların öncelikli amacı, yeterli düzeyde gıda arzını sağlarken, insan sağlığı da en iyi şekilde korumaktır. Çünkü Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğinde mutlak ve değişmez bir kaliteye sahip olmak gerekir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir. 

Türk gıda sanayi, gıda üretimin tüm yönetim aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metot olan HACCP Hazard Analysis Critical Control Points (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) kurallarını tam olarak uygulamaktadır. Zaten Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde en önemli konulardan olan biri gıda güvenliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetimlerinde bu standardın bütün isteklerini içerecek yapmaktadır.

© 2017 Turkish Animal Pro Tüm Hakları Saklıdır.