BAL ÜRÜNLERİ

Türkiye dünya ballı bitkiler florasının 3/4’üne sahiptir. Zengin florası, uygun ekolojisi ve koloni varlığı bakımından büyük bir arıcılık potansiyeline sahiptir. 

Arıcılık toprağa bağımlı bir tarım kolu olmadığı için topraksız ve az topraklı çiftçiler için tek başına bir geçim kaynağı olabilmektedir. Az sermaye ile yapılabilmesi, kolay ve zevkli olması, kısa zamanda gelir getirmesi arıcılığı cazip kılan diğer önemli sebeplerdendir. 

Bizde önemi henüz kavranamamış olmasına rağmen polen, propolis, balmumu, arı zehiri, arı sütü gibi ürünler de bal dışında arıcılığın son derece değerli diğer ürünleri arasındadır. 1999 yılı istatistiklerine göre ülkemizde 4.202.300 adet koloni bulunmaktadır ve ortalama 75 bin ton bal ve 3.800 ton balmumu üretilmektedir. Arıcılığın arı ürünleriyle milli ekonomiye katkısı yaklaşık 160 Trilyon Lira civarındadır. Arıcılığın polinasyon yolu ile ekonomiye katısı; diğer arıcılık ürünlerinin ekonomiye katkısının en az 10-12 katı olduğundan, 1,5 – 2 Katrilyon Lira civarındadır. Öte yandan 150 bin kişiye de istihdam imkanı sağlamaktadır.

© 2017 Turkish Animal Pro Tüm Hakları Saklıdır.