HAYVAN SAĞLIĞI

Hayvan sağlığı; hayvancılık sektöründe sorun oluşturan hastalık ve zararlıları en kısa süre içinde kontrol altına alarak yok edilmesi, hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvanlardan insanlara geçebilen (şarbon, tüberküloz, brusella, kuş gribi, kırım kongo kanamalı ateşi vs.) hastalıkların kontrol altına alınması ve önlenmesi ile gıda güvenliğinin sağlanması çalışmalarının yürütüldüğü hizmet alanıdır. Dengeli beslenme açısından hayvansal kaynaklı gıda maddelerinin önemli bir yeri vardır. Et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünler bebek ve çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde büyük öneme sahiptir. Günümüzde, yaş gruplarına bağlı olarak değişmekle birlikte, günlük protein tüketiminin % 40–60 kadarının hayvansal kaynaklı gıda maddelerinden sağlanması önerilmektedir. Gelişmiş ülkelerde tüketiciler, bitkisel ürünlerde olduğu gibi gıda güvenliği yüksek olan hayvansal ürünleri de tercih etmektedir. 

İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Hayvandan geçebilen hastalıklar (kuduz, brusella, deli dana, kuş gribi, tüberküloz vs.) doğrudan temas yoluyla ya da hayvansal ürünlerin tüketilmesi sonucu insanlara geçebilmektedir. Ayrıca hayvansal ürünler, çiftlikten sofraya kadar geçen süreçte teknik ve hijyenik koşullara uyulmadığında bozularak gıda zehirlenmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle, hayvan sağlığının ve hayvansal ürünlerin, insan sağlığı açısından yakından izlenmesini ve kontrolünü gerekmektedir. Türk gıda sanayide, hayvansal ürünleri üretirken gıda güvenliği açısından hayvan sağlığı kurallarını en üst seviyede uygulamaktadır.

© 2017 Turkish Animal Pro Tüm Hakları Saklıdır.