ET ÜRÜNLERİ

Kırmızı et üretimi bir yandan insanların yeterli ve dengeli beslenmesine katkıda bulunurken diğer yandan da üreticilerine gelir sağlamaktadır. Sağlıklı nesiller için yeterli miktarda kırmızı et tüketilmesi zorunludur. Gelişme çağındaki bir çocuk, günde 100 gram kırmızı et tüketerek protein ihtiyacını karşılayabilmelidir. Bir ülke için et stratejik önem taşıyan bir gıda maddesidir. 

Kırmızı et sektörü, mevcut potansiyeline rağmen arzu edilen seviyede gelişmemiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  verilerine göre 2016 yılında 2015 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında % 1 oranında artarak 14,3 milyon, küçükbaş hayvan sayısında ise % 5 oranında artarak 44 milyon olmuştur. Et üretiminde de 2016 yılında 1.045 000 ton olmuştur. Buna karşın ülkemiz nüfusu daha da artarak 78 milyon olmuştur.

Türkiye’de 12 kilo olan kırmızı et tüketimi, AB ülkelerinde 19,7 kiloya ulaşmıştır. AB ülkelerinde domuz etiyle birlikte kişi başına kırmızı et tüketimi, 62 kiloya çıkmıştır.  Bunun yanında beyaz et tüketim miktarı da AB’de kişi başına 23,4 kilodur.

Gıda ürünü tüketiminde gelir düzeyi birinci etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında tüketici alışkanlıkları ve üretimin fazla olması da belirleyici rol oynamaktadır.  Gün geçtikçe daha çok bilinçlenen tüketiciler güvenilir, izlenme imkânı bulunan ürün teminine yönelmektedir.

Son yıllarda hayvancılığa verilen desteklerin önemli ölçüde artması, hayvancılık yatırımlarının teşviki amacıyla düşük faizli kredi verilmesi nedeniyle orta ve büyük ölçekli işletme sayısında artış görülmüştür. Buna ilave olarak canlı hayvan ve karkas et ithalatı yapılmasına rağmen gelinen noktada yeterli miktarda kırmızı et üretimimiz bulunmamaktadır. Bunun yanında kaliteli kaba yem açığımız da sorun olarak devam etmektedir. Çayır ve meralarımız dönüşümlü otlatma yapılmadığından verimden düşmüş ve planlı ıslah çalışmalarına ihtiyaç vardır. Tarla tarımı içerisinde yem bitkisi ekimi oldukça düşüktür. Hayvan hastalıkları nedeniyle ciddi verim kayıpları olmaktadır.

Türkiye’nin şu an için yaklaşık 1,5 milyon ton kırmızı et ihtiyacı olduğu biliniyor. Kırmızı et üretiminin ¾ ü sığır etidir. Bu oranın aynı kaldığı var sayılırsa halen yılda 1,2 milyon ton sığır eti üretilmesi gerekiyor. Bu miktarda sığır kesiminin sağlanabilmesi için sığır varlığının mutlaka artırılması gerekiyor. Türkiye’ye yakın nüfusa ve coğrafyaya sahip Fransa’da ülkemizin iki katı sığır mevcut olması dikkate alınmalıdır. 

© 2017 Turkish Animal Pro Tüm Hakları Saklıdır.