TESİSLEŞME

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında sadece gıda üretimyerleri değil gıda satış ve toplu tüketim yerleri de Bakanlığımızca kayıtaltına alınmaktadır. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine DairYönetmelik ile kayıt ve onaya tabi gıda işletmeleri belirlenmiştir. Ülkemizde 31.12.2016 tarihi itibariyle toplam 631.473 gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 12.089 adedi onay kapsamında, 619.384 adedi ise kayıt kapsamında bulunmaktadır. Hayvansal gıda üreten işletmeler onay kapsamında bulunmakta olup, onay/şartlı onay almış gıda işletmeleri aşağıda verilmektedir.

Onay/Şartlı Onay Almış Gıda İşletme Sayıları

Hayvansal gıda üreten gıda işletmeleri dışındaki gıda üretim yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerleri kayıt kapsamında bulunan gıda işletmeleridir. Ayrıca Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşletmeler de kayıt kapsamında bulunmaktadır.Kayıt kapsamındaki gıda işletme sayıları aşağıda verilmektedir.

Kayıtlı Gıda İşletme Sayıları 

Türk gıda sanayiyi tesisleşmesini tamamlamış olup bütün işletmeler hayvansal kaynaklı gıda işleyen işletmeler faaliyete geçmeden önce devletten onay altıktan sonra faaliyete geçmekte, diğer işetmeler ise devlete sadece faaliyete geçtiğini bildirmektedir.

© 2017 Turkish Animal Pro Tüm Hakları Saklıdır.