SİSTEM STANDARTLARI

Beslenme insanların yaşam boyunca vazgeçilemez ve ertelenemez bir ihtiyacıdır. İnsanlar, yaş, yaşam koşulları ve sağlıklı olma durumlarına göre her gün belli bir miktar gıda maddesi tüketmek zorundadır. Sağlıklı bir hayat için gıda maddelerinden bünyelerinin ihtiyacı olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri temin ederler. Bu sebeple kalite gıda maddeleri olmazsa olmaz bir kuraldır. Bu sebeple devletler, gıda maddeleri ile ilgili kalite standartlarını mevzuat haline getirerek "Devlet Politikası" haline getirmişlerdir. Bizde ülke olarak, gıda üretimde standardizasyonu sağlamak için 1996 yılından bu yana Gıda mevzuatımızı Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirerek kalite standartlarını olmazsa olmaz kural haline getirdik. Bütün üretici firmalar devletin getirdiği bu kalite standartlarını uygulamakta, devlette bu kuralların firmalar tarafından uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmektedir. Firmalar, durumlarına göre devletin getirdiği kalite standartlarını yeterli görmeyip aşağıdaki kalite sistem standartlarını da uygulamaktadırlar. 

  1. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
  2. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
  3. OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  4. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  5. GLOBALGAP (EUREPGAP) Standardı
  6. IFS - Üreticiden Perakendeciye Gıda Güvenliği Sistemi
  7. BRC Global Gıda Güvenliği Standardı

© 2017 Turkish Animal Pro Tüm Hakları Saklıdır.