HİJYEN

Hijyen genel olarak ferdin veya toplum olarak insanların sağlığının korunması ve geliştirilmesine çalışan beslenme, sağlık ve çevre konularındaki bilgileri bir sentez halinde uygulayan bilim dalı olarak algılanmaktadır.

Özel olarak gıda hijyeni ise gıdanın kullanım amacı dikkate alınarak tehlikenin kontrole alınması ve gıdanın insanlar tarafından tüketiminin uygunluğunun sağlanması için, gerekli her türlü önlem ve koşullar olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir gıdanın temizliği ve tümüyle hastalık yapan etmenlerden arındırılmış olması demektir. 

Sanitasyon: Sağlığa uygun duruma getirmek demektir. Temizlik ve dezenfeksiyonun sonucunda elde edilir. 

Gıda Sanayinde Sanitasyon: Gıda üretiminde hijyenik koşulların oluşturulması ve korunması demektir. Gıda hammaddesinin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve satışı sırasında çeşitli kaynaklardan bulaşabilecek mikropların engellenmesidir. 

Gıda sanayinde hijyen olmazsa olmaz kurallardan birisidir. Bu sebeple, gıda maddeleri üretimi ile ilgili hijyen kuralları mevzuat haline getirerek "Devlet Politikası" haline getirmişlerdir. Bizde de, ülke olarak, gıda üretimde hijyen kuralları olmazsa olmaz kurallardan birisidir ve mutlak olarak uygulanmaktadır.

© 2017 Turkish Animal Pro Tüm Hakları Saklıdır.